smůla

malchance f, (ve hře ap.) malheur m, (pryskyřice) résine f

Smůla!
Tant pis !, Manque de pot !
tɑ̃ pi !ˌ mɑ̃k də po !
Přináší to smůlu.
Ça porte le malheur., Ça porte la guigne.
sa pɔʀt lə malœʀˌ sa pɔʀt la giɲ
To je smůla, jestli jsi neprošel.
C'est dommage si tu n'aies pas passé.
se dɔmaʒ si ty nε pɑ pɑse
mít smůlu
ne pas avoir de chance
nə pɑ avwaʀ də ʃɑ̃s
Jestli hledáš Bruna, tak máš smůlu.
Si tu cherches Bruno, tu n'as pas de chance.
si ty ʃεʀʃ bʀynoˌ ty na pɑ də ʃɑ̃s
Měl jsem tu smůlu, že jsem byl první.
J'ai eu la poisse d'être le premier.
ʒe y la pwas dεtʀ lə pʀəmje
Měli smůlu, že to zmeškali.
Ils ont eu la malchance de le rater.
ilzɔ̃ y la malʃɑ̃s də lə ʀate