vážný

séri|eux/-euse, (závažný) grave

Máme vážný problém.
Nous avons un grave problème.
nuzavɔ̃ œ̃ gʀav pʀɔblεm
To je vážná věc.
C'est une chose/affaire sérieuse.
setyn ʃoz/afεʀ seʀjøz
Utrpěl vážná zranění.
Il a reçu des blessures graves., Il a été gravement blessé., Il a été grièvement blessé.
il a ʀ(ə)sy de blεsyʀ gʀavˌ il a ete gʀavmɑ̃ blεseˌ il a ete gʀijεvmɑ̃ blεse
Je to s ním vážné.
Il se trouve en mauvaise posture.
il sə tʀuv ɑ̃ mɔvεz pɔstyʀ
Má nějakou vážnou známost?
Il a une relation sérieuse ?
il a yn ʀ(ə)lasjɔ̃ seʀjøz ?
Máš rád vážnou hudbu?
Tu aimes la musique classique ?
ty εm la myzik klasik ?
To není nic vážného!
Ce n'est rien de grave !
sə nε ʀjε̃ də gʀav !
Vážně? (fakt?)
(C'est) sérieux ?
(se) seʀjø ?
Myslíš to vážně?
(C'est) sérieux ?
(se) seʀjø ?
A myslím to vážně.
Et je parle sérieusement.
e ʒə paʀl seʀjøzmɑ̃
Vypadala vážně.
Elle a eu l'air sérieux.
εl a y lεʀ seʀjø
Je vážně nemocný.
Il est gravement malade.
il ε gʀavmɑ̃ malad
Byla vážně zraněna.
Elle a été gravement/grièvement blessée.
εl a ete gʀavmɑ̃/gʀijεvmɑ̃ blεse
z vážných důvodů
pour des raisons sérieuses/graves
puʀ de ʀεzɔ̃ seʀjøz/gʀav