pozdě

tard

Jdeš pozdě.
Tu es en retard.
ty e ɑ̃ ʀ(ə)taʀ
Jdu pozdě?
Je suis en retard ?
ʒə sɥi ɑ̃ ʀ(ə)taʀ ?
Přišla pozdě.
Elle est venue en retard.
εl ε v(ə)ny ɑ̃ ʀ(ə)taʀ
Už je příliš pozdě.
Il est (déjà) trop tard.
il ε (deʒa) tʀo taʀ
Nikdy není pozdě.
Il n'est jamais trop tard.
il nε ʒamε tʀo taʀ
Přijdu pozdě do školy.
Je serai en retard à l'école., J'arrive en retard à l'école.
ʒə s(ə)ʀe ɑ̃ ʀ(ə)taʀ a lekɔlˌ ʒaʀiv ɑ̃ ʀ(ə)taʀ a lekɔl
... dřív než bude pozdě.
... avant qu'il ne soit trop tard.
... avɑ̃ kil nə swa tʀo taʀ
Pozdě, ale přece., Lépe pozdě, než vůbec.
Mieux vaut tard que jamais.
mjø vo taʀ kə ʒamε
pozdě v noci
tard dans la nuit
taʀ dɑ̃ la nɥi
Mohli bychom se sejít o hodinu později?
On pourrait repousser le rendez-vous d'une heure ?
ɔ̃ puʀε ʀ(ə)puse lə ʀɑ̃devu dyn œʀ ?
Nech to na později.
Laisse-le pour plus tard.
lεslə puʀ ply taʀ
Na shledanou později!
À tout à l'heure !, À plus tard !
a tuta lœʀ !ˌ a ply taʀ !
dříve či později
tôt ou tard
to u taʀ
Vrátím se nejpozději v pátek.
Je rentre/reviens vendredi au plus tard.
ʒə ʀɑ̃tʀ/ʀəvjε̃ vɑ̃dʀədi o ply taʀ
co nejpozději
le plus tard possible
lə ply taʀ pɔsibl