uvidět

voir, apercevoir

Uvidíme/Uvidíte.
On verra/Vous verrez.
ɔ̃ vεʀa/vu vεʀe
Počkáme a uvidíme.
On verra bien.
ɔ̃ vεʀa bjε̃
Časem se uvidí.
Le temps nous le dira.
lə tɑ̃ nu lə diʀa
Uvidíme se příští týden.
On se verra la semaine prochaine., À la semaine prochaine.
ɔ̃ sə vεʀa la s(ə)mεn pʀɔʃεnˌ a la s(ə)mεn pʀɔʃεn
Rádi vás uvidíme.
Nous serons contents de vous voir.
nu sεʀɔ̃ kɔ̃tɑ̃ də vu vwaʀ
Uvidíme se ještě?
On se reverra ?
ɔ̃ sə ʀ(ə)vεʀa ?
..., nebo uvidíš! (výhrůžka)
... sinon !
... sinɔ̃ !
To se teprve uvidí.
C'est ce qu'on verra., On verra bien., Qui vivra verra.
se sə kɔ̃ vεʀaˌ ɔ̃ vεʀa bjε̃ˌ ki vivʀa vεʀa