špatně

mal

Dopadlo to špatně.
Ça a mal fini/tourné.
sa a mal fini/tuʀne
To nevypadá špatně.
Ça n'a pas l'air mal.
sa na pɑ lεʀ mal
Je na tom špatně. (zdravotně)
Il ne se porte pas bien., Il va mal.
il nə sə pɔʀt pɑ bjε̃ˌ il va mal
Je to napsané špatně. (pravopisně)
Il y a des fautes d'orthographe.
ilja de fot dɔʀtɔgʀaf
Máš/Udělal jsi to úplně špatně.
Tu as tout faux.
ty ɑ tu fo
Jdou mi špatně hodinky.
Ma montre n'est pas juste/réglée.
ma mɔ̃tʀ nε pɑ ʒyst/ʀegle
Špatně jsme odbočili.
Nous avons mal tourné.
nuzavɔ̃ mal tuʀne
Možná jste mě špatně pochopil.
Vous m'avez peut-être mal compris.
vu mave pøtεtʀ mal kɔ̃pʀi
Je mi špatně.
J'ai mal au cœur.
ʒe mal o kœʀ
Je mu špatně od žaludku.
Il a mal au ventre., Il a mal au cœur.
il a mal o vɑ̃tʀˌ il a mal o kœʀ
V autě se mi dělá špatně.
J'ai le mal des transports.
ʒe lə mal de tʀɑ̃spɔʀ
Je mi z tebe špatně!
Tu me dégoûtes.
ty mə degut
špatně placený
mal payé
mal peje