vylézt

sortir, (nahoru) na co monter (à) qqch, grimper sur qqch

Vylezte z toho auta!
Descendez de la voiture !
desɑ̃de də la vwatyʀ !
Nebyl jsem s to vylézt z postele.
Je n'arrivais pas à me lever/sortir du lit.
ʒə naʀivε pɑ a mə l(ə)ve/sɔʀtiʀ dy li
Už můžeš vylézt.
Tu peux sortir maintenant.
ty pø sɔʀtiʀ mε̃t(ə)nɑ̃
Sluníčko už vylezlo (z mraků).
Le soleil est apparu.
lə sɔlεj εtapaʀy
Vylezli jsme na strom.
Nous sommes grimpés sur un arbre.
nu sɔm gʀε̃pe syʀ œ̃naʀbʀ
Nakonec z něj vylezlo, že...
Finalement, il a révélé que...
finalmɑ̃ˌ il a ʀevele kə