daň

impôt m, taxe f, droit m

Nezaplatil daň z příjmu.
Il n'a pas payé l'impôt sur le revenu.
il na pɑ peje lε̃po syʀ lə ʀ(ə)vəny
Uvalili daň na...
Ils ont imposé...
ilzɔ̃ ε̃poze
To je daň, kterou musíme zaplatit.
C'est le prix que nous devons payer.
se lə pʀi kə nu dəvɔ̃ peje
Byl odsouzen za daňové úniky.
Il a été condamné pour fraude fiscale.
il a ete kɔ̃dɑne puʀ fʀod fiskal
podat daňové přiznání
déclarer ses revenus
deklaʀe se ʀəv(ə)ny
cena včetně daně (DPH)
prix T. V. A. comprise
pʀi t ve a kɔ̃pʀiz