znamenat

1(mít nějaký význam) signifier, vouloir dire

Co to slovo znamená?
Que veut dire ce mot ?
kə vø diʀ sə mo ?
Co to má znamenat?
C'est quoi tout ça ?
se kwa tu sa ?
To ale nic neznamená.
Mais cela ne compte pour rien.
mε s(ə)la nə kɔ̃t puʀ ʀjε̃
OSN znamená Organizace spojených národů.
L'ONU signifie Organisation des Nations unies.
lɔny siɲifi ɔʀganizasjɔ̃ de nasjɔ̃yni
Mlčení znamená souhlas.
Qui ne dit mot consent.
ki nə di mo kɔ̃sɑ̃

2(mít hodnotu) compter

To by pro mě hodně znamenalo.
Cela compterait beaucoup pour moi.
s(ə)la kɔ̃t(ə)ʀε boku puʀ mwa
Peníze tady moc neznamenají.
L'argent ne compte pas beaucoup ici.
laʀʒɑ̃ nə kɔ̃t pɑ boku isi