stejný

même, ég|al/-ale -aux, par|eil/-eille

Máme stejný názor.
Nous sommes du même avis.
nu sɔm dy mεm avi
To je pořád to stejné.
C'est toujours la même chose.
se tuʒuʀ la mεm ʃoz
Mají téměř stejné rukopisy.
Ils ont une écriture presque identique.
ilzɔ̃ yn ekʀityʀ pʀεsk idɑ̃tik
To vyjde na stejno.
Ça revient au même.
sa ʀəvjε̃ o mεm
naprosto stejný
complètement pareil
kɔ̃plεtmɑ̃ paʀεj
stejné podmínky pro všechny
conditions égales pour tous
kɔ̃disjɔ̃ egal puʀ tus
Tví kamarádi jsou všichni ze stejného těsta.
Tes copains sont tous de la même farine.
te kɔpε̃ sɔ̃ tus də la mεm faʀin