zasáhnout, zasahovat

1(trefit) atteindre, frapper, (postihnout) toucher

Byl zasažen kulkou do nohy.
Une balle a frappé/atteint sa jambe.
yn bal a fʀape/atε̃ sa ʒɑ̃b
Nezasáhl terč.
Il a manqué/raté la cible.
il a mɑ̃ke/ʀate la sibl
Byla zasažena bleskem.
Elle a été frappée par un éclair.
εl a ete fʀape paʀ œ̃neklεʀ
Zpráva ho těžce zasáhla.
La nouvelle l'a (profondément) bouleversé.
la nuvεl la (pʀɔfɔ̃demɑ̃) bulvεʀse

2(zakročit) intervenir

3(vměšovat se) do čeho intervenir dans qqch, (plést se) se mêler de qqch

Nechci vám do toho zasahovat...
Je ne veux pas me mêler de votre...
ʒə nə vø pɑ mə mele də vɔtʀ
Zasáhl do diskuse...
Il est intervenu dans la discussion...
il ε ε̃tεʀvəny dɑ̃ la diskysjɔ̃
Planina zasahuje daleko do Arizony.
La plaine déborde largement sur le territoire de l'Arizona., La plaine s'étend largement sur le territoire de l'Arizona.
la plεn debɔʀd laʀʒəmɑ̃ syʀ lə teʀitwaʀ də laʀizɔnaˌ la plεn setɑ̃ laʀʒəmɑ̃ syʀ lə teʀitwaʀ də laʀizɔna