podívat se

na koho/co regarder qqn/qqch, (do knihy ap.) consulter, (navštívit) aller (voir)

Podívej se na mě.
Regarde-moi.
ʀ(ə)gaʀdmwa
Podívej se na tohle!
Tiens, regarde !, (hovor.) Vise un peu ça !
tjε̃ˌ ʀ(ə)gaʀd !ˌ viz œ̃ pø sa !
Ukaž, podívám se na to.
Fais voir.
fε vwaʀ
Podívej se, jestli to drží.
Regarde si ça tient.
ʀ(ə)gaʀd si sa tjε̃
Doktor se ti na to podívá.
Le médecin va l'examiner.
lə med(ə)sε̃ va lεgzamine
Musím se podívat do slovníku.
Je dois consulter le dictionnaire.
ʒə dwa kɔ̃sylte lə diksjɔnεʀ
Musíš se za námi někdy podívat.
Tu dois venir nous voir un jour.
ty dwa v(ə)niʀ nu vwaʀ œ̃ ʒuʀ
Podíval se do světa. (cestoval)
Il a vu du pays.
il a vy dy pei
Nemohl bych se mu podívat do očí.
Je n'oserais pas le regarder droit dans les yeux.
ʒə noz(ə)ʀε pɑ lə ʀ(ə)gaʀde dʀwa dɑ̃ lezjø
Podívej (se), takhle to nejde!
Écoute, ça ne peut plus durer !
ekutˌ sa nə pø ply dyʀe !