scházet

manquer, (sestupovat) descendre, (chřadnout) baisser

Scházíš mi.
Tu me manques.
ty mə mɑ̃k
Něco tady schází.
Il y a quelque chose qui manque.
ilja kεlk(ə) ʃoz ki mɑ̃k
Nic mi neschází.
J'ai tout ce qu'il me faut.
ʒe tu sə kil mə fo
Schází tomu...
Cela manque de...
s(ə)la mɑ̃k də
Schází mi ještě jeden...
Il me manque encore un...
il mə mɑ̃k ɑ̃kɔʀ œ̃
To nám ještě scházelo.
Il ne manquait plus que cela.
il nə mɑ̃kε plys kə s(ə)la
scházet se s kým
(se) rencontrer (avec) qqn
(sə) ʀɑ̃kɔ̃tʀe
scházet se s kým (s milencem ap.)
sortir avec qqn
sɔʀtiʀ
Pravidelně se scházíme.
On se voit régulièrement.
ɔ̃ sə vwa ʀegyljεʀmɑ̃