hodně

1(značné množství) beaucoup, pas mal, bien de qqch

Hodně štěstí!
Bonne chance !
bɔn ʃɑ̃s !
Bylo tam hodně lidí.
Il y avait du monde., Il y avait beaucoup de monde.
iljavε dy mɔ̃dˌ iljavε boku də mɔ̃d
Vydělal hodně peněz.
Il a gagné beaucoup d'argent., Il a gagné pas mal d'argent.
il a gaɲe boku daʀʒɑ̃ˌ il a gaɲe pɑ mal daʀʒɑ̃
Hodně jsem o tobě/vás slyšel.
J'ai beaucoup entendu parler de toi/vous.
ʒe boku ɑ̃tɑ̃dy paʀle də twa/vu
Hodně jsem uvažoval.
J'ai beaucoup réfléchi.
ʒe boku ʀefleʃi
Hodně se snažil.
Il a fait beaucoup d'efforts.
il a fε boku dεfɔʀ
Máme hodně času.
Nous avons beaucoup/pas mal de temps.
nuzavɔ̃ boku/pɑ mal də tɑ̃
Mám toho hodně. (na práci ap.)
J'ai beaucoup de choses à faire.
ʒe boku də ʃoz a fεʀ
Hodně se o tom mluví.
On en parle beaucoup.
ɔ̃nɑ̃ paʀl boku
hodně přes tisíc
beaucoup plus d'un mille
boku plysdœ̃ mil

2(velkou míru vlastnosti) beaucoup

Hodně se mi to líbilo.
J'ai beaucoup aimé., Ça m'a beaucoup plu.
ʒe boku emeˌ sa ma boku ply
Byl hodně naštvaný.
Il a été très fâché.
il a ete tʀε fɑʃe
Nebyl jsem tam už hodně dlouho.
Il y a assez longtemps que je n'y suis pas allé.
ilja ase lɔ̃tɑ̃ kə ʒə ni sɥi pɑzale
hodně propečený steak
un steak bien cuit
œ̃ stεk bjε̃ kɥi
hodně brzo
très tôt
tʀε to
hodně bohatý člověk
un homme très/fort riche, un homme richissime
œ̃nɔm tʀε/fɔʀ ʀiʃˌ œ̃nɔm ʀiʃisim