správný

correct/-e, exact/exacte, bon/bonne

A správná odpověď je...
Et la réponse correcte est..., Et la bonne réponse est...
e la ʀepɔ̃s kɔʀεkt εˌ e la bɔn ʀepɔ̃s ε
Nemohu najít to správné slovo.
Je ne peux pas trouver le mot juste/correct.
ʒə nə pø pɑ tʀuve lə mo ʒyst/kɔʀεkt
Udělal správné rozhodnutí.
Il a pris une bonne décision., Il s'est bien décidé.
il a pʀi yn bɔn desizjɔ̃ˌ il se bjε̃ deside
přijít/přijet ve správný okamžik
arriver au bon moment, arriver à point nommé
aʀive o bɔ̃ mɔmɑ̃ˌ aʀive a pwε̃ nɔme
být ve správný čas na správném místě
être en temps et lieu
εtʀ ɑ̃ tɑ̃ e ljø