navrhnout

proposer, suggérer, (udělat projekt) co dresser le projet de qqch

Co navrhujete?
Qu'est-ce que vous proposez ?
kεs kə vu pʀɔpoze ?
Navrhuji, abychom počkali.
Je suggère qu'on attende.
ʒə sygεʀ kɔ̃natɑ̃d
Její šaty navrhl...
... a dessiné/conçu sa robe.
... a desine/kɔ̃sy sa ʀɔb
Navrhuje webové stránky.
Il crée des sites web.
il kʀe de sit wεb