zavřít

fermer, (uvěznit) enfermer, emprisonner

Zavři za sebou dveře.
Ferme la porte derrière toi.
fεʀm la pɔʀt dεʀjεʀ twa
Zavřel jsi okno?
Tu as fermé la fenêtre ?
ty ɑ fεʀme la f(ə)nεtʀ ?
Dveře se zavírají samy.
La porte ferme automatiquement.
la pɔʀt fεʀm ɔtɔmatikmɑ̃
Zavřete oči.
Fermez les yeux.
fεʀme lezjø
Zavírají se mi oči.
J'ai les paupières lourdes.
ʒe le popjεʀ luʀd
(vulg.) Zavři hubu!
(Ferme) ta gueule !
(fεʀm) ta gœl !
V kolik hodin zavírají obchody?
À quelle heure ferment les magasins ?
a kεl œʀ fεʀmɑ̃ le magazε̃ ?
V sobotu je/mají zavřeno.
Le samedi, c'est fermé.
lə samdiˌ se fεʀme
Zavřeli ho (do vězení).
On l'a emprisonné., Il s'est fait emprisonner.
ɔ̃ la ɑ̃pʀizɔneˌ il se fε ɑ̃pʀizɔne