nikdy

jamais

Nikdy jsem ji neviděl.
Je ne l'ai jamais vue.
ʒə nə le ʒamε vy
Nikdy neříkej nikdy.
Il ne faut jamais dire jamais.
il nə fo ʒamε diʀ ʒamε
Nikdy není pozdě.
Il n'est jamais trop tard.
il nε ʒamε tʀo taʀ
To bych si nikdy nedovolil.
Je n'oserais jamais le faire.
ʒə noz(ə)ʀε ʒamε lə fεʀ
Nikdy! (nepřipadá v úvahu)
Jamais !, Pas question !
ʒamε !ˌ pɑ kεstjɔ̃ !
už nikdy
jamais plus
ʒamε ply