chuť

1(vjem) goût m, (příchuť) saveur f

Jakou to má chuť?
Quel est son goût ?
kεl ε sɔ̃ gu ?
Má to kyselou/sladkou chuť.
Cela a le goût acide/sucré.
s(ə)la a lə gu asid/sykʀe
Je to bez chuti.
C'est sans goût., C'est sans saveur., C'est fade.
se sɑ̃ guˌ se sɑ̃ savœʀˌ se fad
Tomu vínu je třeba přijít na chuť.
Il faut prendre goût à ce vin.
il fo pʀɑ̃dʀ gu a sə vε̃
přijít čemu na chuť
prendre goût à qqch
pʀɑ̃dʀ gu

2(k jídlu) appétit m

Dobrou chuť!
Bon appétit !, (hovor.) Bon app !
bɔnapeti !ˌ bɔnap !
Ztratil jsem chuť k jídlu.
J'ai perdu l'appétit.
ʒe pεʀdy lapeti
Mám chuť na zmrzlinu.
J'ai envie d'une glace., J'ai envie de manger une glace.
ʒe ɑ̃vi dyn glasˌ ʒe ɑ̃vi də mɑ̃ʒe yn glas
Mám chuť na něco sladkého.
J'ai envie de sucré.
ʒe ɑ̃vi də sykʀe
Dostal jsem chuť na pivo.
Je prendrais bien une bière.
ʒə pʀɑ̃dʀε bjε̃ yn bjεʀ
Z toho mě přešla chuť.
Cela m'a coupé l'appétit.
s(ə)la ma kupe lapeti
s chutí.
Il mange avec appétit., Il a de l'appétit.
il mɑ̃ʒ avεk apetiˌ il a də lapeti

3(chtění) envie f, appétit m, (touha) tentation f

mít chuť (u)dělat co
avoir envie de faire qqch, être tent|é/-ée de faire qqch
avwaʀ ɑ̃viˌ εtʀ tɑ̃te/-
Nemám chuť si povídat.
Je n'ai pas envie de causer.
ʒə ne pɑ ɑ̃vi də koze
Nemáš chuť jít...?
T'as envie d'aller... ?
ta ɑ̃vi dale... ?
Nech si zajít chuť!
Tu peux faire une croix dessus !
ty pø fεʀ yn kʀwa d(ə)sy !
Dělá to s chutí.
Il le fait avec plaisir., Il le fait à cœur joie.
il lə fε avεk pleziʀˌ il lə fε a kœʀ ʒwa
mít sto chutí udělat co
avoir une démangeaison de faire qqch
avwaʀ yn demɑ̃ʒεzɔ̃
dělat chutě komu
faire envie à qqn
fεʀ ɑ̃vi