jet

čím aller en qqch, prendre qqch

Kam jedete (na dovolenou)?
Où est-ce que vous allez (en vacances) ?, Où allez-vous (en vacances) ?
u εs kə vuzale (ɑ̃ vakɑ̃s) dɔlaʀˌ u alevu (ɑ̃ vakɑ̃s) ?
Jedeme na lyže.
On va skier., On va faire du ski.
ɔ̃ va skjeˌ ɔ̃ va fεʀ dy ski
A jedem!
On y va !
ɔ̃ni va !
Pojedeme taxíkem.
On prend un taxi.
ɔ̃ pʀɑ̃ œ̃ taksi
Proč nejedete metrem?
Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le métro ?
puʀkwa εs kə vu nə pʀəne pɑ lə metʀo ?
Pojedu stopem.
Je fais/Je vais faire de l'autostop.
ʒə fε/ʒə vε fεʀ də lotostɔp
Jela autobusem.
Elle a pris un bus.
εl a pʀi œ̃ bys
Pojedu autem.
Je vais prendre la voiture., Je vais en voiture.
ʒə vε pʀɑ̃dʀ la vwatyʀˌ ʒə vε ɑ̃ vwatyʀ
Jeď opatrně!
Conduis avec prudence !
kɔ̃dɥi avεk pʀydɑ̃s !
Jel na červenou.
Il a brûlé un feu rouge.
il a bʀyle œ̃ fø ʀuʒ
Jela aspoň stovkou.
Elle a roulé au moins à 100 (à l'heure).
εl a ʀule o mwε̃ a sɑ̃ (a lœʀ)
Jede tenhle autobus do...?
C'est bien le bus pour... ?
se bjε̃ lə bys puʀ... ?
Kdy jede nejbližší vlak do Vídně?
Quand part le prochain train pour Vienne ?
kɑ̃ paʀ lə pʀɔʃε̃ tʀε̃ puʀ vjεn ?
Kdy ti jede autobus?
Quand part ton bus ?
kɑ̃ paʀ tɔ̃ bys ?
Už mi/nám jede vlak.
Mon/Notre train approche.
mɔ̃/nɔtʀ tʀε̃ apʀɔʃ
Jede v nějakých podvodech.
Il est trempé dans des fraudes.
il ε tʀɑ̃pe dɑ̃ de fʀod
Jedeš (pryč)! (kšá)
(Allons,) ouste !
(alɔ̃ˌ) ˈust !
Jedeš (pryč)! (o člověku)
Dégage !
degaʒ !
Holky po něm jedou.
Les filles sont folles de lui.
le fij sɔ̃ fɔl də lɥi
Ta po tobě jede! (chce tě sbalit ap.)
Elle te drague !
εl tə dʀag !