konec

fin f

(To) je konec.
C'est fini., (hovor.) Les carottes sont cuites.
se finiˌ le kaʀɔt sɔ̃ kɥit
Ještě není konec!
Ce n'est pas encore fini !
sə nε pɑ ɑ̃kɔʀ fini !
No to je konec! (to už je moc)
C'est trop !
se tʀo !
Přečti to až úplně do konce.
Lis-le jusqu'à la fin/jusqu'au bout.
lislə ʒyska la fε̃/ʒysko bu
Byl jsem třetí od konce.
J'ai été troisième en partant de la fin.
ʒe ete tʀwɑzjεm ɑ̃ paʀtɑ̃ də la fε̃
Dokončí to do konce roku.
Ils vont le terminer avant la fin de l'année.
il vɔ̃ lə tεʀmine avɑ̃ la fε̃ də lane
Je to na druhém konci města.
C'est à l'autre bout de la ville.
seta lotʀ bu də la vil
Nemá to konce.
C'est interminable.
setε̃tεʀminabl
To by byl náš konec.
Ça nous serait fatal.
sa nu s(ə)ʀε fatal
Konec dobrý, všechno dobré.
Tout est bien qui finit bien.
tutε bjε̃ ki fini bjε̃
Jsem v koncích. (s rozumem ap.)
J'en perds mon latin.
ʒɑ̃ pεʀ mɔ̃ latε̃
Je u konce svých sil/se silami.
Il est au bout de ses forces., Il est sur les dents.
il ε o bu də se fɔʀsˌ il ε syʀ le dɑ̃
Nějak jsme to vzali za špatný konec. (začali jsme špatně)
On a commencé par le mauvais bout.
ɔ̃na kɔmɑ̃se paʀ lə mɔvε bu
na konci stránky
au bout de la page
o bu də la paʒ
koncem tohoto měsíce
vers la fin de ce mois
vεʀ la fε̃ də sə mwa
koncem devadesátých let
à/vers la fin des années quatre-vingt-dix
a/vεʀ la fε̃ dezane katʀvε̃dis
na konci týdne/ledna
à la fin de la semaine/du janvier
a la fε̃ də la s(ə)mεn/dy ʒɑ̃vje
pět kol do konce
cinq tours avant la fin
sε̃tuʀ avɑ̃ la fε̃