domluvit (se)

1(dojednat) co convenir de qqch, (stanovit) fixer qqch

Domluveno!
D'accord !
dakɔʀ !
Domluvil jsem si schůzku s...
J'ai fixé un rendez-vous avec...
ʒe fikse œ̃ ʀɑ̃devu avεk
Domluvili jsme se na středu. (sraz)
On s'est arrangés pour mercredi.
ɔ̃ setaʀɑ̃ʒe puʀ mεʀkʀədi
Nedomluvím se.
Je n'arrive pas à me faire comprendre.
ʒə naʀiv pɑ a mə fεʀ kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Domluvíš se anglicky?
Tu parles anglais ?, Tu te fais comprendre en anglais ?
ty paʀl ɑ̃glε ?ˌ ty tə fε kɔ̃pʀɑ̃dʀ ɑ̃nɑ̃glε ?
Domluví se plynně francouzsky.
Il parle couramment français.
il paʀl kuʀamɑ̃ fʀɑ̃sε
Domlouvají se rusky.
Ils communiquent en russe.
il kɔmynik ɑ̃ ʀys
po předchozí domluvě
en vertu d'un accord préalable
ɑ̃ vεʀty dœ̃ akɔʀ pʀealabl

2(dokončit řeč) finir de parler, (pokárat ap.) komu réprimander qqn

Ještě jsem nedomluvil!
Je n'ai pas encore fini !
ʒə ne pɑ ɑ̃kɔʀ fini !
Nechte mě prosím domluvit.
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît.
lesemwa tεʀmineˌ sil vu plε
Pořádně jsem mu domluvil. (vyčinil)
Je lui ai passé un savon.
ʒə lɥi ε pɑse œ̃ savɔ̃
Zkusím mu domluvit.
Je vais essayer de le raisonner.
ʒə vε eseje də lə ʀεzɔne