potřeba1

1(pociťovaný nedostatek) besoin m, (nezbytnost) nécessité f, nécessaire m

Cítil jsem naléhavou potřebu...
J'ai senti un urgent besoin de...
ʒe sɑ̃ti œ̃nyʀʒɑ̃ bəzwε̃ də
Mám to pro (svou) osobní potřebu.
C'est pour mon besoin personnel.
se puʀ mɔ̃ bəzwε̃ pεʀsɔnεl
uspokojit své potřeby
satisfaire ses besoins
satisfεʀ se bəzwε̃
(po)dle potřeby
pour les besoins de la cause
puʀ le bəzwε̃ də la koz
v případě potřeby
au besoin, si nécessaire, en cas de besoin, en cas de nécessité
o bəzwε̃ˌ si nesesεʀˌ ɑ̃ kɑ də bəzwε̃ˌ ɑ̃ kɑ də nesesite
základní životní potřeby
besoins vitaux
bəzwε̃ vito
tělesná potřeba (hlad, močení ap.)
besoin physique
bəzwε̃ fizik
vykonat tělesnou potřebu
satisfaire un besoin naturel
satisfεʀ œ̃ bəzwε̃ natyʀεl
potřeby (vybavení)
équipement m
ekipmɑ̃
potřeby (náčiní)
outils m pl, ustensiles m pl, articles m pl
utiˌ ystɑ̃silˌ aʀtikl
psací potřeby
articles à écrire
aʀtikl a ekʀiʀ
školní potřeby
fournitures scolaires
fuʀnityʀ skɔlεʀ
kuchyňské potřeby
articles de cuisine
aʀtikl də kɥizin
toaletní potřeby
objets de toilette
ɔbʒε də twalεt
sportovní potřeby
articles de sport
aʀtikl də spɔʀ
kancelářské potřeby
articles de bureau
aʀtikl də byʀo