zavázat

(uzlem uzavřít) nouer, (zašněrovat) lacer

Neměl zavázané tkaničky.
Ses lacets étaient défaits., Il avait ses lacets défaits.
se lasε etε defεˌ il avε se lasε defε
Zavaž si tkaničky.
Attache/Noue tes lacets.
ataʃ/nu te lasε
Umíš si zavázat kravatu?
Tu sais nouer ta cravate ?
ty sε nwe ta kʀavat ?
Ránu je třeba zavázat.
Il faut bander la plaie.
il fo bɑ̃de la plε
Zavázali mu oči... (aby neviděl)
On lui a bandé les yeux...
ɔ̃ lɥi a bɑ̃de lezjø
Byl bych vám zavázán, kdyby...
Vous m'obligeriez beaucoup en..., Je vous serais reconnaissant de bien vouloir...
vu mɔbliʒ(ə)ʀje boku ɑ̃ˌ ʒə vu s(ə)ʀε ʀ(ə)kɔnεsɑ̃ də bjε̃ vulwaʀ