těžký

lourd/lourde, (náročný) dur/dure, (obtížný) difficile

Není to pro tebe moc těžké? (uneseš to?)
Ce n'est pas trop lourd pour toi ?
sə nε pɑ tʀo luʀ puʀ twa ?
Tahle taška je mnohem těžší.
Ce sac est beaucoup plus lourd.
sə sak ε boku ply luʀ
S ním je těžké vyjít.
Il n'est pas facile à vivre., Il est difficile.
il nε pɑ fasil a vivʀˌ il ε difisil
To je těžká otázka.
C'est une question difficile.
setyn kεstjɔ̃ difisil
Děláš mi to ještě těžší.
Tu me compliques la tâche.
ty mə kɔ̃plik la tɑʃ
Nejtěžší ze všeho bylo...
Le plus dur, c'était...
lə ply dyʀˌ setε
Má těžký život.
Il a la vie dure/difficile.
il a la vi dyʀ/difisil
Jsme v těžké situaci.
Nous nous trouvons dans une situation difficile.
nu nu tʀuvɔ̃ dɑ̃zyn sitɥasjɔ̃ difisil
Nedělej si z toho těžkou hlavu.
Ne te mets pas martel en tête., Ne t'en fais pas.
nə tə mε pɑ maʀtεl ɑ̃ tεtˌ nə tɑ̃ fε pɑ
s těžkým srdcem
à contrecœur
a kɔ̃tʀkœʀ