dotknout se

koho/čeho toucher qqn, (à) qqch, koho (urazit) offenser, (zranit) blesser qqn

Ani jsem se toho nedotkl!
Je ne l'ai même pas touché !, Je n'y ai même pas touché !
ʒə nə le mεm pɑ tuʃe !ˌ ʒə ni ε mεm pɑ tuʃe !
Doufám, že jsem se vás nedotkl.
J'espère ne pas vous avoir touché.
ʒεspeʀ nə pɑ vuzavwaʀ tuʃe
Dotkl jsem se jejích citů.
J'ai blessé ses sentiments.
ʒe blεse se sɑ̃timɑ̃
Dotkla se několika kontroverzních témat.
Elle a touché quelques sujets controversés.
εl a tuʃe kεlk(ə) syʒε kɔ̃tʀɔvεʀse
Nedotýkat se!
Ne pas toucher !
nə pɑ tuʃe !
Nedotýkej se mě!
Ne me touche pas !
nə mə tuʃ pɑ !
To se v jistém smyslu dotýká nás všech.
Ça nous concerne/touche tous dans un certain sens.
sa nu kɔ̃sεʀn/tuʃ tus dɑ̃zœ̃ sεʀtε̃ sɑ̃s