když

quand, lorsque, (jestli) si

vždycky když
chaque fois que
ʃak fwa kə
Když se vrátil, jeho auto bylo pryč.
À son retour, la voiture n'était plus là.
a sɔ̃ ʀ(ə)tuʀˌ la vwatyʀ netε ply la
Když už jsi tu...
Une fois que tu es là...
yn fwa kə ty e la
A co když se jí něco stalo?
Et s'il lui est arrivé quelque chose ?
e sil lɥi εtaʀive kεlk(ə) ʃoz ?
Když to jen trochu půjde...
Dans la mesure du possible...
dɑ̃ la m(ə)zyʀ dy pɔsibl
No když nedáte jinak.
Bon, si vous insistez.
bɔ̃ˌ si vuzε̃siste
Když bude pršet, počkám.
S'il pleut, j'attendrai.
sil pløˌ ʒatɑ̃dʀe
i když (ačkoli)
même si, bien que, quoique
mεm siˌ bjε̃ kəˌ kwak
i když (i v tom případě)
aussi quand
osi kɑ̃
Když ona tomu nerozumí.
C'est qu'elle ne (le) comprend pas., Mais elle ne (le) comprend pas.
se kεl nə (lə) kɔ̃pʀɑ̃ pɑˌ mε εl nə (lə) kɔ̃pʀɑ̃ pɑ
Když se chce, všechno jde.
Vouloir c'est pouvoir.
vulwaʀ se puvwaʀ