napřed

(hovor.) tout d'abord, (předem, dopředu) à l'avance, d'avance

Napřed mu zavolej.
Appelle-le (tout) d'abord.
apεllə (tu) dabɔʀ
Hodiny jdou o pět minut napřed.
L'horloge avance de cinq minutes.
lɔʀlɔʒ avɑ̃s də sε̃minyt
Jdi napřed, doženu tě.
Vas-y, je te rejoins.
vaziˌ ʒə tə ʀ(ə)ʒwε̃
být napřed (mít náskok)
avoir de l'avance
avwaʀ də lavɑ̃s