při

à, (tout) en, lors de

při příležitosti čeho
à l'occasion de qqch
a lɔkazjɔ̃
při tom (během toho)
pendant cela
pɑ̃dɑ̃ s(ə)la
při nejhorším
au pis aller, au pire
o pizaleˌ o piʀ
při nejlepším
au mieux
o mjø
Rád bych při této příležitosti poděkoval...
J'aimerais saisir cette opportunité pour remercier...
ʒεmʀε seziʀ sεt ɔpɔʀtynite puʀ ʀ(ə)mεʀsje
Chci při tom být.
Je veux être de la partie., Je veux m'y trouver.
ʒə vø εtʀ də la paʀtiˌ ʒə vø mi tʀuve
Budu stát při tobě.
Je resterai à tes côtés.
ʒə ʀεst(ə)ʀe a te kote
Drž se při mně!
Reste près de moi !
ʀεst pʀε də mwa !
Ani při nejlepší vůli...
Même avec la meilleure volonté (du monde)...
mεm avεk la mεjœʀ vɔlɔ̃te (dy mɔ̃d)
Chytili ho při činu.
Ils l'ont pris sur le fait/la main dans le sac/en flagrant délit.
il lɔ̃ pʀi syʀ lə fε/la mε̃ dɑ̃ lə sak/ɑ̃ flagʀɑ̃ deli
Při troše štěstí...
Avec un peu de chance...
avεk œ̃ pø də ʃɑ̃s
Při vší úctě. (zdvořilý nesouhlas)
Avec tout le respect.
avεk tu lə ʀεspε
Mám to pořád při ruce.
Je l'ai toujours sous la main., Je l'ai toujours à ma portée.
ʒə le tuʒuʀ su la mε̃ˌ ʒə le tuʒuʀ a ma pɔʀte
Při nástupu na palubu (letadla)...
À l'embarquement...
a lɑ̃baʀkmɑ̃...
Při pohledu na krev omdlí.
Il s'évanouit à la vue du sang.
il sevanwi a la vy dy sɑ̃
Nečti si při jídle.
Ne lis pas en mangeant.
nə lis pɑ ɑ̃ mɑ̃ʒɑ̃
Zranil se při tenise.
Il s'est blessé en jouant au tennis.
il se blεse ɑ̃ ʒuɑ̃ o tenis
Zranil se při práci.
Il s'est blessé au travail.
il se blεse o tʀavaj
Je trošku při těle.
Il a de l'embonpoint.
il a də lɑ̃bɔ̃pwε̃