se, si

1(osoba je původce i objekt děje) se, soi

Řízl jsem se do prstu.
Je me suis coupé au doigt.
ʒə mə sɥi kupe o dwa
Jak se máš?
Ça va ?, Comment vas-tu ?, Tu vas bien ?
sa va ?ˌ kɔmɑ̃ vaty ?ˌ ty va bjε̃ ?
Dobře se bavte.
Amusez-vous bien.
amyzevu bjε̃
Zabil se. (při nehodě)
Il s'est tué.
il se tɥe
Zabil se. (spáchal sebevraždu)
Il s'est suicidé.
il se sɥiside
Věří si.
Il a confiance en lui.
il a kɔ̃fjɑ̃s ɑ̃ lɥi
Zlomil si palec.
Il s'est cassé le pouce.
il se kɑse lə pus
Co si myslíš?
Qu'est-ce que tu penses ?
kεs kə ty pɑ̃s ?
Koupil jsem si kolo.
Je me suis acheté un vélo.
ʒə mə sɥi aʃ(ə)te œ̃ velo

2(vzájemnost) se

Pomáháme si.
On s'entraide., On s'aide.
ɔ̃ sɑ̃tʀεdˌ ɔ̃ sεd
Mají se rádi.
Ils s'aiment.
il sεm
Dokonale se doplňují.
Ils se complètent parfaitement.
il sə kɔ̃plεt paʀfεtmɑ̃
Pořád se hádají.
Ils se disputent sans cesse.
il sə dispyt sɑ̃ sεs

3(trpný stav) on, se

Neví se...
On ne sait pas...
ɔ̃ nə sε pɑ
Říká se, že...
On dit que..., Le bruit court que...
ɔ̃ di kəˌ lə bʀɥi kuʀ kə
Barva se vyrábí ze semen...
Le colorant est fabriqué à partir de graines ...
lə kɔlɔʀɑ̃ ε fabʀike a paʀtiʀ də gʀεn
Mělo by se to udělat hned.
On devrait le faire tout de suite.
ɔ̃ dəvʀε lə fεʀ tu də sɥit
To se nedělá.
Ça ne se fait pas.
sa nə sə fε pɑ