dozvědět se

co apprendre qqch

Jak se to dozvěděli?
Comment est-ce qu'ils l'ont appris ?
kɔmɑ̃ εs kil lɔ̃ apʀi ?
Dozvěděl se to.
Il l'a appris.
il la apʀi
Jestli se to dozví...
S'il l'apprend...
sil lapʀɑ̃
To se nikdy nesmějí dozvědět.
Ils ne doivent jamais l'apprendre.
il nə dwav ʒamε lapʀɑ̃dʀ
To se brzy dozvíš.
Tu vas bientôt l'apprendre.
ty va bjε̃to lapʀɑ̃dʀ
Dozvídám se to jako poslední.
Je suis le dernier à l'apprendre.
ʒə sɥi lə dεʀnje a lapʀɑ̃dʀ