mrtvý

mort/ morte

Prohlásili ho za mrtvého.
On l'a déclaré mort.
ɔ̃ la deklaʀe mɔʀ
Jednání uvázla na mrtvém bodě.
Les négociations sont au point mort.
le negɔsjasjɔ̃ sɔ̃ o pwε̃ mɔʀ
V ulicích bylo mrtvo.
Les rues étaient désertes.
le ʀy etε desεʀt
Jsem úplně mrtvý. (unavený)
Je suis crevé.
ʒə sɥi kʀəve
Byl jsem mrtvý smíchy.
J'étais mort de rire.
ʒetε mɔʀ də ʀiʀ