kromě

koho/čeho sauf, excepté qqn/qqch, à l'exception de qqn/qqch

Nikdo kromě tebe o tom neví.
Personne ne le sait, sauf toi.
pεʀsɔn nə lə sεˌ sof twa
Pozdravil jsem všechny kromě něho.
J'ai salué tous, sauf lui.
ʒe salye tusˌ sof lɥi
Které jazyky kromě němčiny znáš?
À part l'allemand, quelles langues étrangères connais-tu ?
a paʀ lalmɑ̃ˌ kεl lɑ̃g etʀɑ̃ʒεʀ kɔnεty ?
Kromě toho bych rád zmínil...
À part cela, j'aimerais faire remarquer...
a paʀ s(ə)laˌ ʒεmʀε fεʀ ʀ(ə)maʀke
kromě jiného
entre autres
ɑ̃tʀ otʀ
kromě toho (nadto)
de/en plus
də/ɑ̃ plys