vysoký

'haut/'haute, (velký) grand/grande, élev|é/-ée

Jak jsi vysoký?
Quelle est ta taille ?
kεl ε ta tɑj ?
Jaká je nejvyšší hora na světě?
Quelle est la montagne la plus haute du monde ?
kεl ε la mɔ̃taɲ la ply ˈot dy mɔ̃d ?
Oba jsou na vysoké škole.
Tous les deux font leurs études universitaires.
tule dø fɔ̃ lœʀzetyd ynivεʀsitεʀ
Nosí vysoké podpatky.
Elle met/chausse des talons hauts.
εl mε/ʃos de talɔ̃ ˈo
Kladou vysoké nároky na...
Ils sont très exigeants sur...
il sɔ̃ tʀεzεgziʒeɑ̃ syʀ
Na výšku to má 20 metrů.
Cela a 20 mètres de hauteur.
s(ə)la a vε̃ mεtʀ də ˈotœʀ
nadmořská výška
altitude f
altityd
ve vyšších kruzích
dans les hauts milieux
dɑ̃ le ˈo miljø
vyšší/nejvyšší patro
étage supérieur/dernier étage
etaʒ sypeʀjœʀ/dεʀnje etaʒ
nejvyšší představitelé (organizace)
les plus hauts représentants
le ply ˈo ʀ(ə)pʀezɑ̃tɑ̃
nejvyšší povolená rychlost
vitesse maximale autorisée
vitεs maksimal ɔtɔʀize