vysoký

'haut/'haute, (velký) grand/grande, élev|é/-ée

Jak jsi vysoký?
Quelle est ta taille ?
kεl ε ta tɑj ?
Jaká je nejvyšší hora na světě?
Quelle est la montagne la plus haute du monde ?
kεl ε la mɔ̃taɲ la ply ˈot dy mɔ̃d ?
Oba jsou na vysoké škole.
Tous les deux font des études universitaires.
tule dø fɔ̃ dezetyd ynivεʀsitεʀ
Nosí vysoké podpatky.
Elle met/chausse des talons hauts.
εl mε/ʃos de talɔ̃ ˈo
Kladou vysoké nároky na...
Ils sont très exigeants sur...
il sɔ̃ tʀεzεgziʒeɑ̃ syʀ
Na výšku to má 20 metrů.
Cela fait 20 mètres de hauteur.
s(ə)la fε vε̃ mεtʀ də ˈotœʀ
nadmořská výška
altitude f
altityd
ve vyšších kruzích
dans les hauts milieux
dɑ̃ le ˈo miljø
vyšší/nejvyšší patro
étage supérieur/dernier étage
etaʒ sypeʀjœʀ/dεʀnje etaʒ
nejvyšší představitelé (organizace)
les plus hauts représentants
le ply ˈo ʀ(ə)pʀezɑ̃tɑ̃
nejvyšší povolená rychlost
vitesse maximale autorisée
vitεs maksimal ɔtɔʀize