mířit

na koho/co viser à qqn/qqch, (mít namířeno) kam se diriger qqpart

Kam tím míříš?
Où veux-tu en venir ?
u vøty ɑ̃ v(ə)niʀ ?
Mířil zbraní na lupiče.
Il pointait son arme vers le voleur.
il pwε̃tε sɔnaʀm vεʀ lə vɔlœʀ
Vlak míří do...
Le train va à...
lə tʀε̃ va a
Mířím domů.
Je vais chez moi.
ʒə vε ʃe mwa