možnost

possibilité f, (právo) faculté f

Neměl jsem možnost...
Je n'ai pas eu la possibilité...
ʒə ne pɑ y la pɔsibilite
Využij možnost(i)...
Profite de l'occasion pour...
pʀɔfit də lɔkazjɔ̃ puʀ
Jsou dvě možnosti. (jak to udělat)
Il y a deux possibilités.
ilja dø pɔsibilite
Nebyla jiná možnost.
Il n'y avait pas d'autre possibilité.
ilnjavε pɑ dotʀ pɔsibilite
... hned jak budete mít možnost.
... dès que vous aurez la possibilité.
... dε kə vuzoʀe la pɔsibilite
... až jako poslední možnost.
dans la dernière éventualité....
dɑ̃ la dεʀnjεʀ evɑ̃tɥalite...
Je reálná možnost...
Il y a une possibilité réelle...
ilja yn pɔsibilite ʀeεl
To je nad naše možnosti.
C'est au-delà de nos possibilités.
se od(ə)la də no pɔsibilite
v rámci možností
dans la mesure du possible
dɑ̃ la m(ə)zyʀ dy pɔsibl