teplo

chaleur f, chaud m

Je mi teplo. (příjemně)
J'ai chaud.
ʒe ʃo
Je mi teplo. (nepříjemně)
J'ai très chaud.
ʒe tʀε ʃo
Je pěkně teplo.
Il fait bien chaud.
il fε bjε̃ ʃo
Pojďme někam do tepla.
Allons au chaud.
alɔ̃ o ʃo