dobrý

bon/bonne

Dobrý den.
Bonjour !
bɔ̃ʒuʀ !
Dobrý večer.
Bonsoir.
bɔ̃swaʀ
Dobrou noc.
Bonne nuit.
bɔn nɥi
Dobrou chuť!
Bon appétit !, (hovor.) Bon app !
bɔnapeti !ˌ bɔnap !
To je dobrý nápad!
C'est une bonne idée !
setyn bɔn ide !
To je dobrý. (to nevadí)
C'est bon., Ça va.
se bɔ̃ˌ sa va
To je dobrý. (drobné si nechte)
Gardez la monnaie.
gaʀde la mɔnε
Tak dobrá.
Bon alors.
bɔ̃ alɔʀ
Je to můj dobrý přítel.
C'est un bon ami à moi., C'est un de mes bons amis.
setœ̃ bɔnami a mwaˌ setœ̃ də me bɔ̃zami
Je dobrý v matematice/biologii.
Il est fort en mathématiques/biologie.
il ε fɔʀ ɑ̃ matematik/bjɔlɔʒi
Je to moc dobré! (na chuť)
C'est délicieux !
se delisjø !
Dnes má dobrou náladu.
Elle est de bonne humeur aujourd'hui.
εl ε də bɔn ymœʀ oʒuʀdɥi
Je dobré vědět, že...
Il est bon à savoir que...
il ε bɔ̃ a savwaʀ kə
Ta firma má dobrou pověst.
Cette société a une renommée.
sεt sɔsjete a yn ʀ(ə)nɔme
Bude to v dobrých rukou.
Cela va être entre de bonnes mains.
s(ə)la va εtʀ ɑ̃tʀ də bɔn mε̃
Děláš si ze mě dobrý den?
Tu me fais marcher ?
ty mə fε maʀʃe ?