končit

finir, (dokončovat) terminer

Už končím.
Je suis en train de finir.
ʒə sɥizɑ̃ tʀε̃ də finiʀ
Už to končí.
Ça se termine déjà.
sa sə tεʀmin deʒa
Končíme!
C'est l'heure !
se lœʀ !
Končíme! (je po všem)
C'est fini !
se fini !
Tady cesta končí.
La route s'arrête ici.
la ʀut saʀεt isi
Brzy ti končí platnost pasu.
Ton passeport expire bientôt.
tɔ̃ pɑspɔʀ εkspiʀ bjε̃to
Léto pomalu končí.
L'été touche bientôt à sa fin.
lete tuʃ bjε̃to a sa fε̃
Film končí šťastně.
Le film finit bien.
lə film fini bjε̃
Takoví lidé končí ve vězení.
De telles personnes finissent en prison.
də tεl pεʀsɔn finis ɑ̃ pʀizɔ̃
Tím(to) to nekončí.
Ce n'est pas encore la fin.
sə nε pɑ ɑ̃kɔʀ la fε̃
Tady končí sranda.
La plaisanterie a assez duré.
la plεzɑ̃tʀi a ase dyʀe