odpustit

komu co pardonner qqch à qqn

Odpustíš mi to?
Tu me le pardonneras ?
ty mə lə paʀdɔn(ə)ʀa ?
Nikdy si to neodpustím.
Je ne me le pardonnerai jamais.
ʒə nə mə lə paʀdɔn(ə)ʀe ʒamε
Odpusťte, že to tak říkám...
Pardonnez-moi de le dire/l'exprimer ainsi...
paʀdɔnemwa də lə diʀ/lεkspʀime ε̃si
To sis mohl odpustit.
Tu as manqué/perdu une bonne occasion de te taire.
ty ɑ mɑ̃ke/pεʀdy yn bɔn ɔkazjɔ̃ də tə tεʀ