paměť

mémoire f

Mám dobrou paměť na jména.
J'ai une bonne mémoire des noms.
ʒe yn bɔn memwaʀ de nɔ̃
Má vynikající paměť.
Elle a une excellente mémoire.
εl a yn εksεlɑ̃t memwaʀ
Měj stále na paměti, že...
Songe toujours que...
sɔ̃ʒ tuʒuʀ kə
To jméno mi utkvělo v paměti.
Ce nom m'est resté en mémoire.
sə nɔ̃ mε ʀεste ɑ̃ memwaʀ
Pokud mě neklame paměť...
Si j'ai bonne mémoire..., Si ma mémoire ne me fait pas défaut..., Si ma mémoire est bonne...
si ʒe bɔn memwaʀˌ si ma memwaʀ nə mə fε pɑ defoˌ si ma memwaʀ ε bɔn
co paměť sahá (co jen kdo pamatuje)
aussi loin que remontent les souvenirs
osi lwε̃ kə ʀ(ə)mɔ̃t le suv(ə)niʀ