sledovat

1(jít za někým) suivre, poursuivre, (pozorovat) observer

Sledují nás.
Ils nous suivent.
il nu sɥiv
Sledujte šipky. (dovedou vás k cíli)
Suivez les flèches.
sɥive le flεʃ
Dali/Nechali ho sledovat.
Ils l'ont fait suivre.
il lɔ̃ fε sɥivʀ

2(věnovat pozornost) suivre, (myšlenku) pourchasser, (velmi pozorně) épier

Sleduj mě!
Regarde-moi !, Suis-moi !
ʀ(ə)gaʀdmwa !ˌ sɥimwa !
Sledovali jsme to v televizi.
Nous l'avons regardé à la télé.
nu lavɔ̃ ʀ(ə)gaʀde a la tele
Pořád sleduje čas. (netrpělivě)
Il regarde toujours sa montre.
il ʀ(ə)gaʀd tuʒuʀ sa mɔ̃tʀ
Co tím sleduješ? (zamýšlíš)
Où veux-tu en venir ?
u vøty ɑ̃ v(ə)niʀ ?