napadnout

1(zaútočit) koho/co attaquer, assaillir qqn/qqch

Byli napadeni medvědem.
Un ours les a attaqués.
œ̃nuʀs leza atake
Virus napadl data v počítači.
Le virus a attaqué des données dans l'ordinateur.
lə viʀys a atake de dɔne dɑ̃ lɔʀdinatœʀ

2(přijít na mysl) koho venir/se présenter à l'esprit de qqn

Napadlo mě, že...
Il m'est venu à l'esprit que...
il mε v(ə)ny a lεspʀi kə
Něco mě napadlo. (mám nápad)
J'ai une idée.
ʒe yn ide
Co tě to napadlo?
Qu'est-ce qui t'a pris ?
kεs ki ta pʀi ?
Jak vás to napadlo? (proč si to myslíte)
Qu'est-ce qui vous fait penser cela ?
kεs ki vu fε pɑ̃se s(ə)la ?
První, co vás (asi) napadne...
La première idée qui s'offre à l'esprit...
la pʀəmjεʀ ide ki sɔfʀ a lεspʀi
To mě nikdy ani nenapadlo.
Ça ne m'est jamais venu à l'esprit/l'idée.
sa nə mε ʒamε v(ə)ny a lεspʀi/lide
Mělo mě napadnout, že...
Je devais savoir que...
ʒə d(ə)vε savwaʀ kə
Ani ve snu by mě nenapadlo...
Je ne songerais jamais à...
ʒə nə sɔ̃ʒ(ə)ʀε ʒamε a
Ať tě to ani nenapadne!
N'y pense même pas !
ni pɑ̃s mεm pɑ !
Ani mě nenapadne.
Pas question !
pɑ kεstjɔ̃ !
To mě napadlo. (tušil jsem to)
Je m'en doutais.
ʒə mɑ̃ dutε