ale

mais

Byla tu, ale neviděla mě.
Elle est venue sans m'avoir aperçu.
εl ε v(ə)ny sɑ̃ mavwaʀ apεʀsy
Nebyl jsem to já, ale on.
C'était pas moi, mais lui.
setε pɑ mwaˌ mε lɥi
Ale jdi! (nevěřícně)
Sans blague !, Allons !
sɑ̃ blag !ˌ alɔ̃ !
Ale, ale! (podívejme se)
Tiens, tiens !
tjε̃ˌ tjε̃ !
To je ale auto!
Quelle voiture !, (hovor.) Quelle bagnole !
kεl vwatyʀ !ˌ kεl baɲɔl !
Ty ale vypadáš!
Tu en as une mine !
ty ɑ̃nɑ yn min !
Ale ne! (samozřejmě ne)
Mais non !, Que non !
mε nɔ̃ !ˌ kə nɔ̃ !
Ale ne! (zklamání ap.)
Mais non !
mε nɔ̃ !
nejen..., ale i
non seulement..., mais aussi
nɔ̃ sœlmɑ̃ˌ mεzosi