chybět

manquer, (být nepřítomen) être abs|ent/-ente

Chybíš/Chyběl jsi mi.
Tu me manques/manquais.
ty mə mɑ̃k/mɑ̃kε
Něco tady chybí.
Il manque quelque chose ici.
il mɑ̃k kεlk(ə) ʃoz isi
Kdo chybí?
Qui est absent ?
ki εtapsɑ̃ ?
Chybí tomu něco?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?
kεs kil i a də mal a sa ?
Chybí nám pracovní síla.
On manque de main-d'œuvre.
ɔ̃ mɑ̃k də mε̃dœvʀ
Tomu filmu chybí fantazie.
Ce film manque de fantaisie.
sə film mɑ̃k də fɑ̃tezi
To nám ještě chybělo!
Il ne nous manquait plus que ça !
il nə nu mɑ̃kε plys kə sa !
Moc nechybělo a přišel o/ztratil to.
Il a failli le perdre.
il a faji lə pεʀdʀ
Doplňte chybějící slova.
Complétez par les mots qui manquent.
kɔ̃plete paʀ le mo ki mɑ̃k