přidat

1(dát navíc) ajouter, (přidat si jídlo) se resservir

Přidejte do omáčky smetanu.
Mettez/Ajoutez de la crème dans la sauce.
mεte/aʒute də la kʀεm dɑ̃ la sos
Přidej si polévku.
Ressers-toi de la soupe., Reprends de la soupe.
ʀəsεʀtwa də la supˌ ʀ(ə)pʀɑ̃ də la sup
Můžu si přidat?
Je peux me resservir ?, Je peux en reprendre ?
ʒə pø mə ʀ(ə)sεʀviʀ ?ˌ ʒə pø ɑ̃ ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ ?
Dostal jsem přidáno. (k platu)
J'ai été augmenté.
ʒe ete ɔgmɑ̃te
Přidat! (na koncertě ap.)
Bis, bis !
bisˌ bis!
daň z přidané hodnoty
taxe à la valeur ajoutée, TVA
taks a la valœʀ aʒuteˌ teveɑ

2(zvětšit, znásobit) augmenter

Přidej! (šlápni na to)
Appuie sur le champignon !
apɥi syʀ lə ʃɑ̃piɲɔ̃ !
Přidej! (pospěš)
Dépêche-toi !
depεʃtwa !
Přidal do kroku.
Il a allongé le pas., Il a accéléré l'allure.
il a alɔ̃ʒe lə pɑˌ il a akseleʀe lalyʀ