vycházet

sortir, quitter, (dobře ap.) bien tomber

Nevycházej z domu!
Ne sors pas (de la maison) !
nə sɔʀ pɑ (də la mεzɔ̃) !
Slunce už vychází.
Le soleil se lève déjà.
lə sɔlεj sə lεv deʒa
Tento časopis vychází každý týden.
Ce magazine paraît chaque semaine., C'est un hebdomadaire.
sə magazin paʀε ʃak s(ə)mεnˌ setœ̃nεbdɔmadεʀ
Vycházíš s ním dobře?
Tu es en bons termes avec lui ?
ty e ɑ̃ bɔ̃ tεʀm avεk lɥi ?
Já nevycházím z údivu.
J'en reviens pas.
ʒɑ̃ ʀəvjε̃ pɑ
Letos vychází Štědrý den na neděli.
La veille de Noël tombe sur un dimanche cette année.
la vεj də nɔεl tɔ̃b syʀ œ̃ dimɑ̃ʃ sεt ane
Všechno mi (teď) vychází.
Ça marche bien pour moi en ce moment.
sa maʀʃ bjε̃ puʀ mwa ɑ̃ sə mɔmɑ̃
Nic mi nevychází. (v životě ap.)
Rien ne va pour moi., Pour moi, tout va de travers.
ʀjε̃ nə va puʀ mwaˌ puʀ mwaˌ tu va də tʀavεʀ