jako

(ve funkci ap.) en tant que, comme, (podobně) ainsi que

Chováš se jako blbec.
Tu te conduis comme un idiot.
ty tə kɔ̃dɥi kɔm œ̃nidjo
Bolí to jako čert.
Ça fait un mal de chien.
sa fε œ̃ mal də ʃjε̃
Začátečník, jako jsem já,...
Un débutant comme moi...
œ̃ debytɑ̃ kɔm mwa
Pracuji jako učitelka.
Je travaille comme institutrice.
ʒə tʀavaj kɔm ε̃stitytʀis
Jako bys nevěděl...
Comme si tu ne savais pas...
kɔm si ty nə savε pɑ
Dělá, jako by se nic nestalo.
Il fait comme si de rien n'était.
il fε kɔm si də ʀjε̃ netε
Dělal, jako že je mu špatně.
Il a fait semblant d'avoir mal au cœur.
il a fε sɑ̃blɑ̃ davwaʀ mal o kœʀ
Herci, jako například...
Les acteurs, par exemple...
lezaktøʀˌ paʀ εgzɑ̃pl
A co jako? (co má být)
Et alors ?
e alɔʀ ?
Bylo to jenom jako. (ne doopravdy)
Ce n'était pas pour de vrai.
sə netε pɑ puʀ də vʀε
... jako takový (sám o sobě)
... en tant que tel
... ɑ̃ tɑ̃ kə tεl
jako(ž) i
ainsi que
ε̃si kə