každý

1(před substantivem) tout/toute, chaque, (jakýkoli) n'importe quel/quelle

každý druhý den
un jour sur deux, tous les deux jours
œ̃ ʒuʀ syʀ døˌ tule dø ʒuʀ
Vídám ho každých čtrnáct dní.
Je le vois tous les quinze jours.
ʒə lə vwa tule kε̃z ʒuʀ
Každý čtvrtek mám tenis.
Le jeudi, je fais du tennis.
lə ʒødiˌ ʒə fε dy tenis
Každý pátý Evropan...
Un Européen sur cinq...
œ̃ øʀɔpeε̃ syʀ sε̃k
Měl by tu být každou chvíli.
Il devrait arriver d'un moment à l'autre.
il dəvʀε aʀive dœ̃ mɔmɑ̃ a lotʀ
Vezmu si to pro každý případ s sebou.
Je le prends avec moi à tout hasard.
ʒə lə pʀɑ̃ avεk mwa a tu ˈazaʀ
Musíme tam v každém případě jít.
Il faut qu'on y aille en tout cas.
il fo kɔ̃ i aj ɑ̃ tu kɑ
Snaž se tomu za každou cenu vyhnout.
Essaie de l'éviter à tout prix.
esε də levite a tu pʀi
Je to v každém ohledu nejlepší řešení.
C'est la meilleure solution à tous (les) égards.
se la mεjœʀ sɔlysjɔ̃ a tus (le) egaʀd
Půjdeme každý zvlášť. (odděleně)
On ira séparément.
ɔ̃ iʀa sepaʀemɑ̃
Platíme každý sám za sebe. (útratu)
On partage les frais.
ɔ̃ paʀtaʒ le fʀε
Je to práce jako každá jiná.
C'est un travail comme tous les autres.
setœ̃ tʀavaj kɔm tulezotʀ
To na každý pád! (souhlas)
Mais certainement !, Absolument !, Bien sûr !
mε sεʀtεnmɑ̃ !ˌ apsɔlymɑ̃ !ˌ bjε̃ syʀ !
na každý pád (v každém případě)
en tout cas
ɑ̃ tu kɑ
šaty pro každou příležitost
une robe pour toute occasion
yn ʀɔb puʀ tut ɔkazjɔ̃
Je gentleman každým coulem.
Il est un parfait gentleman.
il εtœ̃ paʀfε dʒεntləman

2(osoba) chacun/chacune, (kdokoli) n'importe qui, (všichni) tout le monde