názor

avis m, opinion f, point m de vue

Podle mého názoru...
À mon avis...
a mɔnavi
Změnil jsem názor.
J'ai changé d'avis.
ʒe ʃɑ̃ʒe davi
Jsem toho názoru, že...
Je suis d'avis que...
ʒə sɥi davi kə
Jaký je váš názor na...?
Quelle est votre opinion sur... ?
kεl ε vɔtʀ ɔpinjɔ̃ syʀ... ?
Jaký máš na to názor?
Qu'est-ce que tu en penses ?
kεs kə ty ɑ̃ pɑ̃s ?
To je věc názoru.
C'est une question d'opinion.
setyn kεstjɔ̃ dɔpinjɔ̃
Jsem jiného názoru.
Je suis d'un avis différent., Je ne suis pas du même avis.
ʒə sɥi dœ̃navi difeʀɑ̃ˌ ʒə nə sɥi pɑ dy mεm avi
Názory se různí.
Les opinions varient.
lezɔpinjɔ̃ vaʀi
Potřebuji (ještě) názor někoho dalšího.
J'ai besoin d'un deuxième avis.
ʒe bəzwε̃ dœ̃ døzjεm avi