spoléhat (se), spolehnout (se)

na koho/co compter sur qqn/qqch, se fier à qqn/qqch, se confier à qqn

Spoléhám na tebe.
Je compte sur toi.
ʒə kɔ̃t syʀ twa
To se spolehni, že si bude stěžovat.
Tu peux être sûr qu'il va se plaindre.
ty pø εtʀ syʀ kil va sə plε̃dʀ
Na to nespoléhej.
Ne t'y fie pas.
nə ti fi pɑ
Musejí (se) spoléhat na jeho pomoc.
Ils dépendent de son aide.
il depɑ̃d də sɔnεd
Můžeš se na mě spolehnout.
Tu peux compter sur moi.
ty pø kɔ̃te syʀ mwa
Dá se na něj spolehnout?
Peut-on compter sur lui ?
pøtɔ̃ kɔ̃te syʀ lɥi ?
Není na ni spolehnutí.
On ne peut pas du tout compter sur elle.
ɔ̃ nə pø pɑ dy tu kɔ̃te syʀ εl